Các trường hợp phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp sang quận khác để thuận tiện cho quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đối với chi cục thuế quản lý hiện tại hay còn gọi là thủ tục chốt thuế chuyển quận. Cùng tìm hiểu các trường hợp nào phải làm thủ tục chốt thuế qua bài viết sau:

Doanh nghiệp phải làm công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

  • Thay đổi trụ sở công ty khác huyện/quận/tỉnh/thành phố;
  • Thay đổi địa chỉ khác huyện/quận/tỉnh/thành phố của chi nhánh hạch toán độc lập;
  • Thay đổi địa chỉ của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khác quận, khác tỉnh với công ty mẹ.Doanh nghiệp phải làm công văn gửi thuế 

Mục đích của thủ tục chốt thuế là để doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm và cũng là cơ sở để tiến hành thủ tục chuyển địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.Tóm lại, nếu doanh nghiệp có bất cứ thay đổi nào làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì phải làm thủ tục chốt thuế trước khi chuyển quận.

Lưu ý: Các thủ tục khi chốt thuế chỉ cần thiết đối với các công ty do Chi cục Thuế quản lý (trong cùng tỉnh/thành phố).

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan