Cách điều chỉnh hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 2897/TCT-CS ngày 12/7/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử lưu ý về các trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra được hưởng thuế suất GTGT 8% nhưng doanh nghiệp lập hóa đơn với thuế suất 10% thì phải thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định.

          Cách xử lý hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%
 • Doanh nghiệp phải lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Doanh nghiệp có thể lập chung 01 hóa đơn để điều chỉnh hoặc thay thế cho nhiều hóa đơn có sai sót của cùng người mua hàng.
 • Tuy nhiên, tại nội dung “tên hàng hóa, dịch vụ” cần liệt kê cụ thể ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm của tất cả các hóa đơn bị điều chỉnh hoặc thay thế (thể hiện bằng dòng chữ “điều chỉnh hoặc thay thế cho các hóa đơn: ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn…, số hóa đơn…, ngày… tháng… năm).
  ———————————————————————————Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
  [A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
  [W] http://ketoandc.com/
  [E] dauxuanduc@ketoandc.com
  [M] 0935 786 134

Bài viết liên quan