Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

Để người nộp thuế là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế được thuận tiện và nhanh chóng cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau :

1) Kê khai trực tuyến;

2) Kê khai thông qua đơn vị chi trả thu nhập;

3) Kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế.

Ảnh minh họa

Nếu chọn kê khai trực tuyến, cá nhân có thể kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc kê khai trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân tích chọn:
– Đăng ký thuế

– Thay đổi thông tin, khi này hệ thống sẽ hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế để cá nhân điền thông tin, đối chiếu với thông tin truy vấn từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và xác nhận hoàn thành kê khai.

=> Trường hợp thay đổi thông tin người phụ thuộc, cá nhân tích chọn:
– Đăng ký thuế

– Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT

– Chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC” để kê khai.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan