CHẬM NỘP, KHÔNG NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI 2024 BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Thuế môn bài là mức thuế mà doanh nghiệp hàng năm phải nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hoặc không nộp tờ khai, tiền thuế sẽ bị xử phạt theo quy định như thế nào?

Chậm nộp tờ khai thuế môn bài mức phạt như sau:

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:

  • Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01-05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ (Tình tiết giảm nhẹ tham khảo cụ thể theo Điều 3 Thông tư 166/2013/TT-BTC)
  • Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm sau:

– 02-05 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01-30 ngày, trừ trường hợp cảnh cáo ở trên

05-08 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31-60 ngày

– 08-15 triệu đồng:

 + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 – 90 ngày.

 + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

 + Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– 15-25 triệu đồng:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn 11,5 triệu đồng.

  • Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt như trên thì người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với 02 hành vi sau:

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp tiền thuế môn bài theo đúng thời hạn mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài nên không bị áp dụng quy định trên.

Không nộp thuế môn bài, mức xử phạt như sau:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Tiền phạt khi chậm nộp = Số tiền số môn bài chậm nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp.

Trong đó: Số ngày chậm nộp được tính liên tục bắt đầu từ ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan