CHI NHÁNH NGOÀI TỈNH TỰ KÊ KHAI THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Căn cứ theo  Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định chung về Thuế môn bài, trường hợp công ty đăng ký thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở ngoài tỉnh thì Chi nhánh phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là nơi Chi nhánh hoạt động.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về chính sách khai nộp Thuế, nếu Chi nhánh ngoài tỉnh không theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì Công ty mẹ có trách nhiệm khai và nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Chi nhánh tại trụ sở chính.

Chi nhánh có trách nhiệm trực tiếp khai, nộp thuế GTGT theo quy định nếu trong trường hơp Chi nhánh trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn đăng ký riêng và thực hiện theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào (Căn cứ theo  khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan