CHI PHÍ PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN CÓ TÍNH THUẾ TNCN?

Người lao động sẽ nhận được một số khoản chi phúc lợi nhất định. Vậy với những khoản chi phí phúc lợi này, người lao động có tính thuế TNCN không?

Tuỳ theo từng khoản chi phí phúc lợi có thể tính thuế TNCN hoặc không. Cụ thể như sau:

* Được miễn tính thuế TNCN đối với các khoản chi phí phúc lợi:

  • Khoản chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động (tổng chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp);
  • Khoản hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động;
  • Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

*Đối với các khoản chi phí còn lại: Chi nghỉ mát; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động;…

  • Nếu nội dung chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì được miễn thuế TNCN.

Ví dụ: Tháng 4/2024, công ty D tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đi du lịch. Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/người

=> Các cá nhân đi du lịch sẽ không bị tính khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

  • Nếu ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì tính thuế TNCN (ghi tên ai thì cộng vào thu nhập của người đó để tính thuế TNCN).

Ví dụ: Tháng 4/2024, công ty C không tổ chức cho nhân viên đi du lịch mà chi bằng tiền cho mỗi cá nhân người lao động 10 triệu đồng để nhân viên tự đi du lịch cùng với gia đình.

Khoản chi du lịch vào tháng 4/2024 cho từng cá nhân được lập phiếu chi ghi rõ tên nên sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế của từng người đó tại tháng 4/2024 để tính thuế TNCN.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

 

Bài viết liên quan