Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ phần mềm

Căn cứ theo công văn số 8441/CTHN-TTHT ngày 1/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế GTGT và TNDN đối với hoạt động lập trình máy vi tính. Nội dung quy định cụ thể như sau:

Chính sách ưu đãi thuế GTGT và TNDN 

Hiện nay, các hoạt động sản xuất phần mềm và cung ứng dịch vụ phần mềm đều thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, cần lưu ý, về thuế TNDN, chỉ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm mới được ưu đãi thuế, thu nhập từ dịch vụ phần mềm không được ưu đãi thuế TNDN.

Mức ưu đãi thuế TNDN hiện hành đối với dự án sản xuất phần mềm như sau: áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (xem điểm b khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Về vướng mắc hoạt động lập trình máy vi tính thuộc hoạt động sản xuất phần mềm và cung ứng dịch vụ phần mềm, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Thông tin & Truyền thông để được hướng dẫn.

————————————————————————————————–

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan