Đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

Ngành thuế đã và đang đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Vậy, doanh nghiệp muốn đăng kí sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy in tiền sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền thì cần phải đảm bảo những điều kiện và cần những thủ tục gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

I. Điều kiện sử dụng

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp;
– Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc doanh nghiệp (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);
– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;
– Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.
– Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.
– Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.
Đăng kí sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

II. Thủ tục đăng kí

– Khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: Trước khi sử dụng hóa đơn được in ra trực tiếp từ máy tính tiền phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý.

III. Lưu ý

Doanh nghiệp không phải đăng ký trước số lượng phát hành khi sử dụng loại hóa đơn này.

– Doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy bán hàng thì phải thực hiện kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.

Nguồn: Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty TNHH một thành viên


————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan