CÁ NHÂN QUYẾT TOÁN THUẾ TRỄ HẠN CÓ BỊ PHẠT?

Quyết toán thuế là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức. Vậy nếu cá nhân quyết toán thuế trễ hạn sẽ bị phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nào.


Công văn số 5852/TCT-PC ngày 21/12/2023 của Tổng cục Thuế về vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế TNCN

Tổng cục Thuế lưu ý, trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền hoa hồng môi giới đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ 10% thuế nhưng vẫn thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế thì cá nhân này có trách nhiệm nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp đủ số tiền thuế thu nhập cá nhân còn thiếu.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Với trường hợp cá nhân đã nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) trước khi cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày thì cá nhân chỉ bị xem xét xử phạt về hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Trường hợp cơ quan thuế đã lập biên bản vi phạm ghi nhận hành vi không nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân quá hạn trên 90 ngày mà hồ sơ khai thuế đó phát sinh số thuế phải nộp thì cá nhân sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế theo quy định; hoặc bị truy tố về tội trốn thuế nếu có dấu hiệu của tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự.

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan