HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CẦN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC GÌ?

1. Nộp Thuế theo quy định

Có 3 loại thuế chính mà hộ kinh doanh cần nộp, gồm có::
• Lệ phí môn bài
• Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
• Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh có thể chịu thêm một số loại thuế khác như: thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, …

2. Các phương pháp kê khai Thuế hộ kinh doanh

2.1 Phương pháp kê khai: 

Dựa vào Khoản 3, Điều 3, Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Phương pháp kê khai là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.”

Như vậy, Hộ kê khai là hộ kinh doanh:
• Kê khai theo tháng/quý định kỳ.
• Tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ: Kê khai thuế theo tháng
• Tổng doanh thu năm trước từ dưới 50 tỷ và HKD mới thành lập: Kê khai thuế theo quý
2.2 Phương pháp kê khai Thuế theo từng lần phát sinh

Theo khoản 5, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ doanh thu thực tế từng lần phát sinh.

Như vậy, kê khai theo lần phát sinh là hộ kinh doanh:
• Không cần kê khai định kỳ.
• Không cần nộp thuế khoán hằng năm.
• Kê khai khi mua hoá đơn tại chi cục thuế trực thuộc.

2.3 Phương pháp khoán

Theo Khoản 7, Điều 3, Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định “Phương pháp khoán là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế”

Hộ khoán khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính do CQT cung cấp. Đối với hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn do Cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Như vậy, Hộ khoán là hộ kinh doanh:
• Không cần kê khai định kỳ.
• Phải đóng thuế khoán hằng năm.
• Kê khai thuế theo từng lần phát sinh khi có nhu cầu mua hoá đơn

Vậy hộ kê khai cần lựa chọn phương pháp khai thuế phù hợp và nộp đầy đủ, đúng hạn các loại thuế theo quy định của pháp luật. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty kế toán Đầu Xuân Đức qua hotline/zalo 𝟎𝟗𝟑𝟓 𝟕𝟖𝟔𝟏𝟑𝟒 để được tư vấn miễn phí.

Bài viết liên quan