HỘ KINH DOANH CÓ PHẢI NỘP THUẾ MÔN BÀI KHÔNG?

Hộ kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài hay không? Mức nộp bao nhiêu và thời hạn là khi nào? Hãy cùng DC tìm hiểu dưới dài viết này nhé!

Căn cứ:

  • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
  • Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Hộ kinh doanh có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau:

  • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất với doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm
  • Hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh sản xuất không thường xuyên, địa điểm hoạt động không cố định
  • Hộ kinh doanh, hộ gia đình, nhóm cá nhân hay các cá nhân có hoạt động kinh doanh sản xuất như: đánh bắt thuỷ hải sản, nuôi trồng, muối hoặc cung cấp các dịch vụ nghề đánh bắt
  • Hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài trong lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

Mức đóng thuế môn bài hằng năm của Hộ kinh doanh dựa vào doanh thu để làm căn cứ xác định.

  • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp 1.000.000 đồng/năm
  • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm phải nộp 500.000 đồng/năm
  • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm phải nộp 300.000 đồng/năm.

Hộ kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2023 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 và thông báo cho người nộp thuế.

Đối với hộ kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở sản xuất kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

Thời gian nộp lệ phí môn bài:

  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
  • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động: trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm.
  • Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động : trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan