Hồ sơ xin ân hạn thuế năm 2023 phải nộp trước 01/10/2023

Công văn số 2176/TCT-KK ngày 1/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tiếp tục phổ biến sâu rộng, đầy đủ, bằng nhiều hình thức để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hiểu rõ và kịp thời hưởng các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.

Trong đó, đối với doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2023 hoặc từ quý I đến quý II/2023; gia hạn số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II/2023 và gia hạn nộp 50% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2023.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp của năm 2023 và gia hạn nộp 50% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2023.

Chậm nhất vào ngày 30/9/2023, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh phải nộp giấy đề nghị gia hạn thuế của năm 2023; nếu nộp trễ sẽ không được gia hạn thuế. Tổng cục Thuế hiện đã nâng cấp các ứng dụng khai thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân gửi giấy đề nghị gia hạn thuế bằng phương thức điện tử. Cách lập và kê khai thông tin trên giấy đề nghị gia hạn thuế được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí trong thời gian qua để làm cơ sở đánh giá, xem xét đề xuất thêm chính sách hỗ trợ về thuế khác trong thời gian còn lại của năm 2023.

Đọc chi tiết về: Công văn số 2176/TCT-KK ngày 1/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế tại đây CV2176_01062023TCT

==============

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan