Hướng dẫn cách khai và nộp thuế khoán

Thuế khoán là hình thức được nhiều HKD quy mô nhỏ lựa chọn để thực hiện khai và nộp thuế. Tuy nhiên quy trình hộ khoán thực hiện khai, nộp thuế như thế nào để tối ưu và đúng theo quy định của pháp luật. Cùng công ty kế toán Đầu Xuân Đức tìm hiểu về cách nộp thuế khoán qua bài viết dưới đây nhé! 

Hướng dẫn khai thuế khoán

Hóa đơn

Hộ kinh doanh khi dùng hóa đơn cho khách hàng thì đề nghị CQT cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán phải đảm bảo việc lưu trữ và xuất trình hoá đơn, giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hoá, sản phẩm dịch vụ hợp pháp cho CĐT để được cấp hóa đơn khi có phát sinh.

Đối với những hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu

Trường hợp hộ khoán dùng hóa đơn do CQT cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Thực hiện khai thuế khoán

Hộ khoán có thể thực hiện khai thuế theo hình thức trực tuyến thông qua 2 cách dưới đây:

 • Truy cập địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ “CÁ NHÂN”
 • Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thuế

Nộp hồ sơ khai thuế khoán tại đâu?

Đối với hộ khoán hoạt động ổn định trong năm thì nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm Mẫu 01/CNKD tại Đơn vị nhận tờ khai thuế trong UBND xã, phường, thị trấn.

 

Nộp hồ sơ khai thuế khoán ở trụ sở
Nộp hồ sơ khai thuế khoán tại trụ sở

Đối với trường hợp hộ khoán mới tổ chức kinh doanh, hộ có những thay đổi về ngành nghề quy mô trong năm thì thực hiện nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD tại Bộ phận “một cửa” hoặc Đội thuế LXP

Hướng dẫn cách nộp thuế khoán

Hộ khoán thực hiện nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. Hoặc nộp qua các tổ chức được ủy quyền thu theo Thông báo của Cơ quan thuế.

Thông báo nộp tiền của Cơ quan thuế:

Đối với những hộ ổn định đầu năm, CQT sẽ gửi Thông báo nộp tiền kèm theo Bảng danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng. Nếu CQT đã thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thì thông báo gửi về sẽ không kèm Bảng danh sách trên.

Sau khi nộp thuế, hộ khoán được nhận văn bản xác minh đã hoàn thành việc nộp thuế. Có thể là một trong các chứng từ sau: 

 • Đối với hộ khoán nộp điện tử: Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại
 • Hộ khoán nộp trực tiếp tại Kho bạc: Giấy nộp tiền có xác nhận của Kho bạc nhà nước
 • Trường hợp hộ khoán nộp tại điện bàn có ủy nhiệm thu thuế: Biên lai thu lệ phí của tổ chức được ủy nhiệm thực hiện thu thuế
 • Trường hợp hộ khoán thuộc khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn: Biên lai thu thuế, phí của cơ quan thuế
 • biên lai thu thuế, phí, lệ phí của CQT (đối với hộ khoán tại địa bàn không có điểm thu, chưa thực hiện ủy nhiệm thu thuế và thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn) 

Nộp thuế theo hình thức điện tử:

Hộ khoán có thể thực hiện thuế theo 2 phương thức điện tử sau: 

 • Liên kết tài khoản ngân hàng thực hiện nộp thuế trên app eTax Mobile
 • Nộp thuế bằng ứng dụng khai nộp thuế điện tử theo quy trình của Cơ quan thuế
Nộp thuế khoán theo hình thức trực tuyến
Nộp thuế khoán theo hình thức trực tuyến

Cơ quan thuế công khai thông tin bằng hình thức nào, tại đâu?

Niêm yết công khai tại bộ phận “Một cửa” của CCT/CCTKV; UBND quận, huyện; tại cổng, cửa. Hoặc đặt tại vị trí thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ

Gửi tệp công khai đến HĐND và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, TT.

Đăng trên trên trang Thông tin trực tuyến của ngành Thuế theo danh sách từng địa bàn

Đăng thông tin từng hộ khoán trên ứng dụng eTax Mobile theo từng địa bàn

Tiếp nhận ý kiến phản hồi

Hộ khoán có thắc mắc và ý kiến muốn giải trình về doanh thu cũng như mức thuế khoán thì liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế bằng các hình thức sau:

 • Liên hệ trực tiếp với Đội thuế LXP.
 • Liên hệ trực tiếp với Bộ phận “Một cửa” của CCT.
 • Liên hệ Phòng hỗ trợ NNT của CCT qua số hotline công khai tại Bộ phận “Một cửa” của CCT.
 • Gửi văn bản giải trình đến CQT các cấp.
 • Gửi ý kiến tại hòm thư điện tử của CCT công khai tại Bộ phận “Một cửa” của CCT.
 • Gửi ý kiến cho cơ quan thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile.
 • CQT đảm bảo trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi yêu cầu theo quy định.

Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh 

Đối với hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh: thông báo đến CQT trễ nhất là là 01 ngày làm việc trước khi  hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

Đối với hộ khoán đăng ký kinh doanh làm theo quy định, văn bản hướng dẫn của Luật doanh nghiệp

Đối với hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bắt buộc thì không phải thực hiện gửi thông báo 

Cơ quan thuế dựa vào thời gian hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh 

CQT căn cứ thời gian ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh dựa vào Thông báo của NNT hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi số thuế khoán phải nộp phù hợp theo quy định

Bài viết trên Công ty kế toán Đầu Xuân Đức đã giới thiệu cho bạn cách khai thuế khoán. Cách nộp thuế khoán và cách thức liên hệ để yêu cầu giải đáp thắc mắc về mức thuế khoán. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bài viết liên quan