Khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế là thu nhập chịu thuế TNCN. Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

1. Nguyên tắc khai thuế TNCN

– Đối với cá nhân cư trú:

Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú:

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế theo khoản 1 Điều này. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh không khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ.

– Khi chuyển nhượng vốn góp không có căn cứ xác định đã hoàn thành nghĩa vụ thuế:

Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

– Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân.

Kê khai và nộp thuế TNCN sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong thời hạn 10 ngày

2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế TNCN

Cá nhân, doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

➤ Trường hợp cá nhân trực tiếp: Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

➤ Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế thay cho cá nhân: Thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật

4. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN

Thời hạn nộp tiền thuế TNCN phát sinh là thời hạn trên thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan