KHI HỘ KINH DOANH TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh có thể bị gặp phải những khó khăn về tài chính hoặc bị ảnh hưởng bới các tác nhân khác dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động. Vậy khi tạm ngừng, hộ kinh doanh phải lưu ý những vấn đề gì?

Trường hợp HKD tạm ngưng kinh doanh hoặc hoạt động trở lại trước thời hạn thông báo thì phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh trở lại trước thời hạn (theo Điều 91 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP)

Đối với trường hợp HKD tạm ngừng kinh doanh thời hạn từ 30 ngày trở lên thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ngoài ra, nếu chấm dứt hoạt động HKD thì gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan