KHÔNG NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

 

Người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn quy định. Vậy nếu trường hợp không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu?

Hành vi chậm nộp, không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 02 – 25 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Mức phạt: cảnh cáo – dưới 10 triệu

  • Quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: nhận mức phạt cảnh cáo
  • Quá thời hạn từ 01 – 30 ngày, trừ trường hợp trên: mức phạt từ 2 – 5 triệu đồng.
  • Quá thời hạn từ 31 – 60 ngày: nhận mức phạt 5 – 8 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với ba trường hợp trên là buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

 • Mức phạt từ 8 – 15 triệu đồng

  • Quá thời hạn từ 61 – 90 ngày
  • Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
  • Không nộp tờ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

Biện pháp khắc phục:

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp không nộp tờ khai

 • Mức phạt từ 15 – 25 triệu đồng.

Nếu số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên tờ khai thuế thì số tiền phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai thuế nhưng không thấp hơn 11.5 triệu đồng.

  • Quá thời hạn > 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp tờ khai thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Các mức phạt trên là mức phạt đối với tổ chức, mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt của tổ chức

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan