Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh kiểm tra thuế tại DN

Doanh nghiệp sau một khoảng thời gian hoạt động thường khoảng từ 2 – 3 năm thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra thuế. Vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp cần nắm về quy trình, kỹ năng làm việc khi giải trình là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những kinh nghiệm giải trình khi tiếp đoàn thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp Quý doanh nghiệp có thể tham khảo:

1. Các công việc cần chuẩn bị khi thanh kiểm tra

1.1. Công tác sắp xếp chứng từ gốc

 • Sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính. Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế.
 • Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo:

Hóa đơn bán ra phải kẹp theo phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho , kèm theo hợp đồng và thanh lý nếu có.
Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng, thanh lý nếu có.
Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có,…
Tất cả phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh.

 • Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

Quy trình thanh kiểm tra thuế năm 2023

1.2. Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

 • Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: xuất nhập khẩu, môn bài, tiêu thụ đặc biệt và báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính hàng quý.
 • Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm.

1.3. Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức Nhật ký chung)

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Số nhật ký thu tiền
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
 • Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
 • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.
 • Sổ cái các tài khoản: 111,112,….152,153….,211,214,…621,622,…,911. Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
 • Sổ khấu hao tài sản cố định
 • Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho
 • Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

1.4. Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

 • Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra
 • Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
 • Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ.
 • Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

1.5. Hồ sơ pháp lý

 • Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).
 • Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

1.6. Kiểm tra chi tiết khác:

 • Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)
 • Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán
 • Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
 • Kiểm tra các khoản phải trả
 • Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế
 • Đầu vào và đầu ra có cân đối
 • Kiểm tra ký tá có đầy đủ
 • Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng
 • Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp : đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ.

Lưu ý chuẩn bị khi tiếp đoàn thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

Trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm khi có thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình để tránh rủi ro. Nếu doanh nghiệp bạn cần tư vấn thêm về kinh nghiệm quyết toán thuế thì có thể liên hệ chúng tôi!

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan