LÀM SAO ĐỂ CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MỀM ĐƯỢC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN?

Các công ty phần mềm thường được ưu đãi thuế vì mang lại cho xã hội những giá trị mới, phải đầu tư lớn vào nguồn lực công nghệ và con người. Tuy nhiên để được hưởng ưu đãi thuế TNDN công ty cần phải xác định hoạt động thực tế là hoạt động sản xuất phần mềm theo quy định tại thông tư số 13/2020TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc chứng minh hoạt động sản xuất phần mềm được thực hiện theo 7 công đoạn sau:

1: Xác định yêu cầu.

2: Phân tích và thiết kế.

3: Lập trình, viết mã lệnh.

4: Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.

5: Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm.

6: Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm.

7: Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Căn cứ theo thông tư 13/2020/TT-BTTTT, hoạt động sản xuất phần mềm phải có ít nhất 1 trong 2 công đoạn là xác định yêu cầu hoặc phân tích và thiết kế. 7 công đoạn trên đều phải có tài liệu chứng minh tương ứng. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin nếu có thêm sản phẩm sản xuất phần mềm mới và gửi báo cáo tới Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vì mức ưu đãi thuế chỉ áp dụng cho hoạt động sản xuất phần mềm nên các dịch vụ liên quan khác như: Tư vấn quản lý, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính… không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế. Một số doanh nghiệp sẽ thực hiện các hợp đồng gia công phần mềm. Trong thực tế khi gia công, các doanh nghiệp vẫn phải tiến hành theo 7 công đoạn nói trên. Tuy nhiên, một số trường hợp, cơ quan thuế vẫn không chấp nhận cho các hợp đồng gia công phần mềm được hưởng ưu đãi thuế, với lý do là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ cho ưu đãi với sản xuất phần mềm chứ không phải là hoạt động gia công phần mềm.

Vậy nên việc chứng minh, xác định hoạt động của doanh nghiệp có đưởng hưởng ưu đãi thuế không sẽ còn phụ thuộc vào quan điểm và hồ sơ cụ thể của từng trường hợp

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan