Một số lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã tổng hợp một số điểm lưu ý về các trường hợp không phải khai quyết toán thuế, giảm trừ gia cảnh, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022, cụ thể như sau:

Một số điểm cần lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022

– Đối với doanh nghiệp, sẽ không phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 nếu trong năm 2022 không phát sinh trả thu nhập hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch.

– Đối với cá nhân, không phải khai quyết toán thuế năm 2022 trong trường hợp số thuế phải nộp thêm sau quyết toán không quá 50.000 đồng; số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn hoặc bù trừ và không phải quyết toán đối với thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

– Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 vẫn áp dụng theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, cụ thể: giảm trừ bản thân 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng/người.

– Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nhưng được trả thu nhập từ trụ sở chính thì có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính hoặc đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

– Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh, các biểu mẫu kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 được áp dụng theo các biểu mẫu ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 (đối với doanh nghiệp) và chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (đối với cá nhân).

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan