MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC NĂM 2024 LÀ BAO NHIÊU?

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. (Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân)

Căn cứ theo nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, quy định:

  •  Mức giảm trừ đối với bản thân đối tượng người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
  •  Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2023 là ngày nào?

Căn cứ:

  •  Tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC)
  •  Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
  •  Tham khảo thêm Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023 hướng dẫn về hồ sơ quyết toán thuế của năm 2022.

Theo đó, thời hạn đăng ký người phụ thuộc năm 2023 sẽ là:

  • Chậm nhất là ngày 31/3/2024 (nếu ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập);
  • Chậm nhất là ngày 30/4/2024 (nếu người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế).

Tuy nhiên, ngày 30/4/2024 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

 

Bài viết liên quan