NỘP TỜ KHAI NHƯNG CƠ QUAN THUẾ KHÔNG CHẤP NHẬN CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Trong trường hợp người nộp thuế nộp tờ khai nhưng cơ quan Thuế không chấp nhận thì có bị phạt chậm nộp không? Cùng DC làm rõ tại bài viết bên dưới nhé!

Tờ khai thuế được xác nhận đã nộp khi nào?

Thời điểm xác nhận nộp tờ khai thuế là khi hệ thống của cơ quan thuế nhận được tờ khai và thông báo trạng thái ” Tiếp nhận HSKT điện tử” trừ các trường hợp được cơ quan quản lý thuế tính thuế và thông báo nộp thuế (căn cứ tiết b.2 điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2021/TT-BTC)

Trường hợp hồ sơ khai thuế có kèm theo tài liệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện thì thời điểm xác nhận nộp HSKT là khi hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ.

Tờ khai không được cơ quan Thuế chấp nhận có bị phạt không?

Thời điểm xác nhận nộp tờ khai thuế là thời điểm ghi trên thông báo hiện trạng thái tiếp nhận HSKT điện tử như đã nêu trên (Theo mẫu 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC)

Chậm nhất trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận HSKT điện tử, cơ quan Thuế sẽ kiểm tra và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận HSKT.

Đối với kết quả không chấp nhận, cơ quan Thuế sẽ nêu rõ lý do và hướng dẫn sử lý để người nộp thuế điều chỉnh HSKT.

NNT thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế và gửi lại thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT là ngày trên Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử lần đầu của hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Nếu HSKT bị cơ quan Thuế không chấp nhận và người nộp thuế không thực hiện điều chỉnh và nộp lại hoặc có nộp lại nhưng vẫn bị từ chối thì xác định là chưa thực hiện nghĩa vụ nộp HSKT.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan