Quy trình thanh lý hàng tồn kho như thế nào?

Hiện nay, các doanh nghiệp vào dịp cuối năm thường kiểm kê hàng hóa nhằm đánh giá được chất lượng và giá trị thuần có thể thu hồi được. Tuy nhiên, việc thanh lý hàng tồn kho cần phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Vậy quy trình thanh lý hàng tồn kho như thế nào, Quý doanh nghiệp tham khảo thêm dưới đây:

Bước 1: Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hàng hóa tồn kho tiến hành thanh lý hàng hóa trong kho

Lưu ý trong bước này kèm theo Giấy đề nghị công ty tiến hành thanh lý. Những nội dung cơ bản trong giấy đề nghị thanh lý hàng hóa tồn kho gồm có:

– Tên hàng hóa cần thanh lý;

– Số lượng cụ thể cần thanh lý với mỗi loại hàng hóa đã được ban lãnh đạo Công ty xem xét;

– Chất lượng hàng hóa tại thời điểm kiểm kê;

– Lý do thanh lý hàng hóa tồn kho.

Khi trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hàng hóa tồn kho gửi lên Công ty để đề nghị Công ty tiến hành thanh lý số lượng hàng hóa tồn trong kho thì tùy vào cơ cấu, phân công quản lý của từng doanh nghiệp xem xét có cần gửi kèm giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho trong bộ văn bản thanh lý hàng tồn kho hay không.

Bước 2: Công ty tiến hành họp thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho và lập biên bản họp

Nội dung biên bản họp bao gồm:

– Thẩm định và định giá hàng hóa tồn kho thực tế;

– Đề xuất và chỉ ra phương án thanh lý hàng hóa tồn kho;

Quyết định của cuộc họp hội đồng thanh lý để xem xét thực trạng hàng tồn kho có thực sự có cần phải thanh lý không.

Bước 3: Đối với hàng hóa cần phải thanh lý thì ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý

Nội dung của quyết định phải đáp ứng các vấn đề cơ bản như sau:

– Những người tham gia Hội đồng thanh lý hàng hóa;

– Người chịu trách nhiệm quyết định thanh lý hàng hóa;

– Trách nhiệm của những người liên quan đến việc thực hiện thanh lý hàng hóa.

Bước 4: Hội đồng thanh lý tiến hành xác minh hàng cần thanh lý và lập biên bản xác nhận

Biên bản xác nhận hiện trạng tài sản tồn kho về chủng loại, số lượng, chất lượng của hàng tồn kho.

Biên bản có nội dung cơ bản: Ngày, tháng lập biên bản; những người trong hội đồng thanh lý tài sản; hàng hóa được kiểm kê có tên gọi, số lượng, chất lượng thực tế như thế nào. Từ đó, hội đồng thanh lý hàng tồn kho sẽ xác minh thực tế hàng tồn và xác nhận hiện trạng hàng tồn cần thanh lý.

Bước 5: Hội đồng thẩm định lập Biên bản thẩm định hàng hóa

Bước này nhằm để xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý, phương thức thanh lý, giá trị hàng tồn thanh lý, … để trình lên chủ tịch Hội đồng thành viên/ Giám đốc xem xét và quyết định các phương án thanh lý.

Bước 6: Hội đồng quản trị/ Giám đốc quyết định phê duyệt phương án thanh lý hàng tồn kho, hoàn tất thủ tục thanh lý hàng tồn kho.

Bước 7: Những mặt hàng tồn kho có giá trị lớn thì trước khi quyết định thanh lý cần phải đưa Đại hội cổ đông quyết định

Trên đây là nội dung về quy trình thanh lý hàng tồn kho như thế nào theo đúng quy định doanh nghiệp tham khảo thêm để áp dụng khi doanh nghiệp cần đặc biệt là vào dịp cuối năm.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn về các dịch vụ kế toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan