QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NGƯỜI CÓ THU NHẬP NHIỀU NƠI

Ngày nay, để tăng thêm thu nhập cho bản thân, nhiều cá nhân làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, điều này gây ra nhiều trở ngại cho họ trong quá trình thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Cá nhân tự thực hiện quyết toán hay ủy quyền cho doanh nghiệp? Nếu ủy quyền cho DN có được phép ủy quyền cho cả 2 DN hay không?

Để làm rõ những thắc mắc này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ về 5 trường hợp quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên:

𝐓𝐇 𝟎𝟏: Đối với cá nhân có thu nhập 2 nơi đều là vãng lai (không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng thời hạn < 3 tháng)

– Thu nhập nào > 2 triệu/tháng thì: Khấu trừ 10%

– Thu nhập dưới 2 triệu/tháng: không khấu trừ

Tự thực hiện quyết toán tại nơi cư trú

𝐓𝐇 𝟎𝟐: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

– Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

– Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần

Được ủy quyền quyết toán thuế

𝐓𝐇 𝟎𝟑: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu hoặc có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

– Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

– Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần

Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

𝐓𝐇 𝟎𝟒: Hai nơi đều là ký hợp đồng lao động dài hạn >3 tháng và hiện đang làm việc ở cả hai nơi tới thời điểm quyết toán

– Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Tự quyết toán thuế tại nơi trả thu nhập mà cá nhân này đăng ký giảm trừ cá nhân + người phụ thuộc

𝐓𝐇 𝟎𝟓: Xuất hiện thu nhập ở hai nơi nhưng không phải đồng thời như các trường hợp nghỉ việc tại 1 doanh nghiệp A sau đó chuyển sang doanh nghiệp B làm việc ký hợp đồng dài hạn thì không được coi là thu nhập hai nơi.

– Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

——————————
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
Hotline/zalo: 0935 786134
Address: 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
www.dichvuketoandanang.vn

Bài viết liên quan