Tầm quan trọng việc xác định giao dịch liên kết của doanh nghiệp

Giao dịch liên kết là loại giao dịch phổ biến trong hoạt động kinh doanh. Hiện nay, việc xác định và tuân thủ quy định giá giao dịch liên kết đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. DC sẽ chia sẻ đến doanh doanh nghiệp một số nội dung để hiểu rõ hơn về việc xác định giao dịch liên kết. 

1. Giao dịch liên kết là gì?

Đây là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết (theo khoản 22 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019).

Giao dịch liên kết được xác lập khi thuộc một trong các trường hợp:

(1) – Một bên tham gia trực tiếp/gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

(2) – Các bên trực tiếp/gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn/đầu tư của một bên khác.

Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP

2. Xác định giao dịch liên kết để làm gì?

Mục đích của việc xác định này là nhằm loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng. Theo đó, người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (khoản 13 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019).

Khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý năm 2019 quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

– Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;

– Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;

– Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn về các dịch vụ kế toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan