TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG CÓ PHẢI KHẤU TRỪ THUẾ TNCN?

Theo công văn số 11223/CTHN-TTHT ngày 8/3/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN

Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ quà tặng chỉ phải chịu thuế TNCN nếu thuộc các loại quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản, hoặc tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu

Trường hợp doanh nghiệp tặng quà cho cá nhân không phải là người lao động của doanh nghiệp đồng thời không thuộc các loại quà tặng nêu tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp doanh nghiệp chi tiền cho tập thể để phục vụ hoạt động chung của tập thể, cá nhân nhận tiền chỉ là người được cử đại diện nhận thay cho tập thể thì không tính khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân nhận thay.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan