Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng BHXH

Nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa ban hành công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/2/2023 về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
(3 trang), cụ thể như sau:
Văn bản mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  •  Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, gửi thông báo đôn đốc và lập biên bản hành vi vi phạm nếu vẫn không đóng sau khi được đôn đốc.
  •  Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt nếu không chịu thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định.
Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành và quyết liệt trong tổ chức, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại từng địa phương.

Mẫu công văn số 479/BHXH-TST : CV479_24022023BHXH
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan