THIẾU CHỨNG TỪ THANH TOÁN, TIỀN HOÀN THUẾ SẼ BỊ THU HỒI

Mới đây, Tổng cục Thuế vừa thông qua công văn số 1217/TCT-CS ngày 27/3/2024, đưa ra những thông tin quan trọng liên quan đến việc thu hồi tiền hoàn Thuế trong trường hợp thiếu chứng từ thanh toán.

Công văn có 02 nội dung chính như sau:

Liên quan đến việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, Tổng cục Thuế đã yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế, nếu sau đó Cục thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định sẽ thực hiện thu hồi số thuế GTGT đã hoàn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

 

Bài viết liên quan