Thông tin mới nhất về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2022

Cục thuế TP. Hà Nội thông báo, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) điện tử, doanh nghiệp không cần phải đăng ký, thông báo phát hành hay chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ 

Đồng thời, doanh nghiệp được tự thiết kế phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế điện tử nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có thể tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các nội dung trên chứng từ khấu trừ thuế điện tử bắt buộc phải có gồm:

1) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự của chứng từ khấu trừ thuế;

2) Tên, địa chỉ, MST của người nộp;

3) Tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

4) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

5) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

6) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

7) Họ tên, chữ ký điện tử của người trả thu nhập.

Trong thời gian doanh nghiệp chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì có thể sử dụng chứng từ giấy tự phát hành, không cần mua của cơ quan thuế.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan