THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế rất phổ biến và quen thuộc với người đi làm. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều cá nhân chưa hiểu rõ về thuế TNCN. Vậy hãy cùng Kế toán DC tìm hiểu xem thuế TNCN là gì, có được hoàn trả hay không hay thời hạn quyết toán thuế là khi nào?

1. Thuế TNCN là gì? Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế?

Hiện nay, các văn bản pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm cụ thể về thuế TNCN. Dựa trên Luật Quản lý thuế 2019 và căn cứ tính thuế có thể hiểu như sau:

Thuế TNCN là một sắc thuế trực thu, được đánh vào một số cá nhân có thu nhập cao và mức chịu thuế này sẽ do pháp luật quy định một cách rõ ràng. Người nộp thuế bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Định nghĩa thuế thu nhập cá nhân

Vậy mức lương bao nhiêu thì đóng thuế? Trong trường hợp không có người phụ thuộc, thì người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng phải đóng thuế TNCN. Còn nếu có một người phụ thuộc, thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng/tháng mới cần phải đóng thuế.

Tìm hiểu thêm: 1 người lao động được đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc

2. Có được hoàn trả thuế TNCN hay không?

Theo khoản 2, Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thuế TNCN sẽ được hoàn lại nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Thuế thu nhập cá nhân được hoàn trả khi nào
  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các khoản giảm trừ thuế TNCN

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công. Theo quy định hiện hành, có 3 khoản giảm trừ thuế TNCN:

  • Giảm trừ gia cảnh: bao gồm giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc
Đối tượng được giảm trừ gia cảnh
  • Giảm trừ với các khoản đóng bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc); và quỹ hưu trí tự nguyện
  • Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Tìm hiểu thêm: Mức giảm trừ gia cảnh

4. Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch)

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.)

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Xem thêm: Cá nhân quyết toán thuế trễ hạn có bị phạt

Bài viết liên quan