Tổng cục Thuế khuyến cáo loại bỏ hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp rủi ro cao

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành gửi thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn có sử dụng hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp rủi ro cao thuộc danh sách nêu tại Công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16/5/2023 để buộc giải trình việc sử dụng hóa đơn. Việc giải trình có thể thực hiện trực tiếp tại Cục thuế hoặc gửi văn bản để giải trình tùy doanh nghiệp lựa chọn. Bài viết dưới đây về việc Tổng cục Thuế khuyến cáo loại bỏ hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp rủi ro cao.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải rà soát xem có sử dụng hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp nêu trên hay không để chủ động loại trừ các hóa đơn khống, hóa đơn không hợp pháp, không có hàng hóa kèm theo và điều chỉnh việc kê khai, hạch toán đúng nghĩa vụ thuế.

Xem chi tiết: Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn

                  Tổng cục Thuế khuyến cáo loại bỏ hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp rủi ro cao

Trong trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện sử dụng hóa đơn đầu vào không hợp pháp, cơ quan thuế sẽ căn cứ quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế để xử phạt về hành vi trốn thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp mua hàng chứng minh được lỗi vi phạm thuộc về bên bán hàng thì chỉ bị xử phạt về thuế theo Điều 142 Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế đã có chức năng tự động chặn xuất hóa đơn đối với doanh nghiệp bỏ địa chỉ. Danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh được đăng tải công khai tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn

Trên đây là những hướng dẫn của Tổng cục Thuế khuyến cáo loại bỏ hóa đơn đầu vào của 524 doanh nghiệp rủi ro cao. Doanh nghiệp có thể tham khảo để  thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

Xem thêm những lưu ý khi điều chỉnh hoặc thay thế hoá đơn điện tử tại link

==============

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan