TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Nếu bạn đang thắc mắc doanh nghiệp của mình có thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không thì cùng DC tìm hiểu dưới bài viết này nhé!

Căn cứ theo công văn số 257/TCT-CS ngày 19/1/2024 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định, cơ quan thuế quản lý sẽ xem xét, quyết định cho gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp khó khăn gồm:

+ Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này (chiến tranh; bạo loạn; đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh; rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế).

+ Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Còn tại Điều 63 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định, Chính phủ sẽ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan