Báo cáo tài chính là gì? Các hình thức báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là gì? Và BCTC có những hình thức nào? Và những hình thức báo cáo tài chính đó thể hiện được điều gì của doanh nghiệp? Dưới đây Công ty kế toán Đầu Xuân Đức sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên nhé!

Báo cáo tài chính là gì? 

Báo cáo tài chính (Financial Reporting) là những thông tin tài chính được công bố với các doanh nghiệp về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao thông tin về tài sản, vốn, chi phí, nợ,… được trình bày theo quy định, đúng với chuẩn mực kế toán. 

Khái niệm báo cáo tài chính
Khái niệm báo cáo tài chính

Lập BCTC là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp phải nộp BCTC chính xác, đúng hẹn. Vậy có các hình thức BCTC nào?

Các hình thức báo cáo tài chính ?

Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập là văn bản trình bày ngắn gọn về lợi nhuận, chi phí, doanh thu và tài sản của DN trong khoảng thời gian nhất định. Đây là báo cáo quan trọng nhất vì nó thể hiện được kết quả tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo giúp người đọc nắm bắt nhanh chóng thực trạng tài chính của DN đó.

Những nội dung có thể được nêu trong báo cáo thu thập:

  • Doanh thu: Là tổng số tiền thu về từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp.
  • Chi phí: Là tổng số tiền mà doanh nghiệp đưa ra để phục vụ cho quá trình kinh doanh. Bao gồm: chi phí tài chính, sản xuất, chi phí bán sản phẩm, quản lý doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận: Là sự chênh nhau giữa chi phí bỏ ra và doanh thu. Lợi nhuận là lãi khi doanh thu lớn hơn chi phí, ngược lại là lỗ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là văn bản thể hiện rõ nét về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các thành viên góp vốn của doanh nghiệp và thời điểm cụ thể. Loại báo cáo tài chính này có thể được dùng để đánh giá mức độ thanh khoản của doanh nghiệp. 

Thành phần của bảng cân đối kế toán
Thành phần của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán chia thành 2 phần như sau:

Tài sản: Là tất cả những tài sản mà doanh nghiệp đang có: tài sản cố định và tài sản lưu động

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Là những gì doanh nghiệp còn nợ và những gì thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo chuyển lưu tiền tệ là báo cáo tài chính thể hiện cái nhìn tổng quan về nguồn tiền của doanh nghiệp bao gồm nguồn thu và chi trong các hoạt động về tài chính cũng như đầu tư trong một kỳ kế toán cụ thể. 

  • Hoạt động kinh doanh: Thể hiện các luồng tiền thu vào và luồng chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ, kinh doanh, tiền lương, chi trả khoản phí cố định,..
  • Hoạt động tài chính: Thể hiện nguồn tiền thu vào và chi ra trong hoạt động chi trả các khoản nợ, vay nợ,..
  • Hoạt động đầu tư: Thể hiện nguồn tiền thu vào và chi ra khi thực hiện hoạt động mua bán tài sản cố định, hoạt động đầu tư,…

Thuyết minh báo cáo tài chính

Đây là văn bản được đính kèm trong bản báo cáo tài chính. Tệp đính kèm này nhằm phân tích cụ thể số liệu được thể hiện ở các bản báo cáo trên. Doanh nghiệp cần trình bày bài báo cáo chính xác, thể hiện rõ ràng thông tin, cơ sở để lập luận BCTC,…

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một phần trong BCTC. Báo cáo này tổng hợp các số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Dựa vào số liệu trên, báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh rõ nét về kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo xác định. 

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi chủ sở hữu là văn bản nêu chi tiết sự biến đổi nguồn vốn của chủ sở hữu trong kỳ xác định. Nếu trong kỳ, chủ sở hữu thực hiện đầu tư thì vốn chủ sở hữu tăng và lãi thuần. Trường hợp trong kỳ chủ sở hữu rút vốn thì vốn chủ sở hữu giảm và lỗ thuần

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là giúp doanh nghiệp nắm chi tiết hơn về thực trạng vốn chủ sở hữu, tài chính doanh nghiệp

Công ty kế toán Đầu Xuân Đức đã giúp bạn giải đáp các thắc mắc về báo cáo tài chính. Những khái niệm về từng loại hình báo cáo tài chính. Cảm ơn bạn đã đọc!

Bài viết liên quan