Thành tích

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC được thành lập vào ngày: 01/08/2006. Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, DC đã thực hiện tư vấn và thành lập cho rất nhiều doanh nghiệp, hằng năm cho ra đời cho hơn 3.000 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Trong đó, có hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thay mặt doanh nghiệp làm toàn bộ các thủ tục hành chính về thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Đây là tiền đề nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư cho địa phương. Ngoài ra còn tư vấn các chính sách thuế thay cho cơ quan chức năng nhằm tạo tính khách quan để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, là cánh tay nối dài của cơ quan Thuế.

Trong quá trình hoạt động thời gian qua, DC Accounting & Tax đã nhận được nhiều thành tích xuất sắc như: 2 Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính, 4 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 3 Bằng khen của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, 2 Giấy khen Hội tư vấn thuế Việt Nam, 4 Bằng khen của TW Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, 3 Giấy khen của UBND Quận Thanh Khê, 4 Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Đà Nẵng, Bằng khen Hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam, Giấy chứng nhận tấm lòng vàng,…

Năm Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2012 Giấy khen Quyết định số: 03/QĐ-HTVT ngày 10/4/2012 của Hội tư vấn Thuế Việt Nam.
2013 Giấy khen Quyết định số: 09/QĐ-KTKT ngày 20/4/2013 của Hội kế toán kiểm toán Việt Nam.
Bằng khen Quyết định số:  07/2014/QĐ/UBTƯ- DNT ngày 11/3/2014 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
2014 Bằng Khen Quyết định số: 66/2014/QĐ/UBTƯ- DNT ngày 09/10/2014 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
2015 Giấy khen Quyết định số: 3128 QĐ –UBND ngày 09/10/2015 của UBND Quận Thanh Khê
Bằng khen Quyết định số:  1881/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Quyết định số: 3100/PTM-TĐKT ngày 01/12/2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2016 Cờ thi đua Quyết định số:  1596/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Bằng Khen Quyết định số: 809/QĐ-BTC ngày 13/4/2016 của Bộ Tài Chính.
2016 Bằng Khen Quyết định số: 1392/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
2017 Bằng Khen Quyết định số: 0539/PTM-TĐKT ngày 26/3/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2017 Giấy khen Quyết định số: 51/QĐ-HTVT ngày 13/4/2018 của Hội tư vấn Thuế Việt Nam.
2018 Bằng khen Quyết định số:  1344/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.
2020 Giấy khen Quyết định số: 26/GK-DNT ngày 22/5/2020 của Hội Doanh Nhân trẻ TP Đà Nẵng.
2021 Cờ thi đua Cờ dẫn đầu thi đua xuất sắc – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

 

 

Tính đến hiện nay, công ty đã tư vấn pháp luật thuế trên 3.000 doanh nghiệp trong cả nước. Từ đó tăng tính nhận thức đóng góp nhiều hơn cho ngân sách. Điển hình như tập đoàn Sơn Đông Trung Quốc về đường cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hằng năm đóng góp vào ngân sách trên 1.000 tỷ tiền thuế, Công ty Tokobuky Nhật Bản,…. Tham gia hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách thuế với chính quyền địa phương và trung ương đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo sửa đổi pháp luật thuế hiện nay.

Trang liên quan