Các bước tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng online mới nhất năm 2022

Năm 2022 sự bùng nổ của hình thức bán hàng online với rất nhiều hình thức khác nhau như: bán hàng qua mạng các trang xã hội, hay các sàn thương mại điện tử lớn. Để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, hộ cá nhân kinh doanh cần phải nắm rõ cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng online nếu có doanh thu trong năm trên 100 triệu đồng…..

Miễn khai thuế TNCN những tháng/quý không chi trả lương

Theo Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN thì người nộp thuế được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Thời gian áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế thán […]

Hộ kinh doanh lớn sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế tương tự doanh nghiệp

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC (Thông tư 40) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.
Thông tư 40 được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, đáp ứng các yêu cầu quan trọng trong định hướng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ.