Tuyển dụng kế toán học việc Quý I/2023

 DC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN HỌC VIỆC QUÝ I/2023 Thông báo tuyển dụng kế toán học việc Quý I/2023 I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – Hình thức làm việc: Học việc – Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính – Đối tượng: Các bạn sinh viên nă […]