Chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp trong mùa dịch COVID-19

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (11 trang). Chính phủ vừa thông qua thêm nhiều giải pháp nhằm tiếp tục có chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Trong đó, đáng chú ý là một số giải pháp cắt giảm chi phí và tháo gỡ khó khăn tài chính cho doanh nghiệp, người lao động, như:

– Giảm mức đóng BHXH hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ BHXH ngắn hạn;

– Miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và 2021;

– Miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên và xem xét giảm mức đóng phí công đoàn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch trong năm 2021 và 2022;

– Nhanh chóng hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ;

– Tiếp tục gia hạn nộp thuế TTĐB đến hết 2021 và xem xét giảm phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước;

– Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh đối với doanh nghiệp lữ hành;

– Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh Covid

– Tiếp tục giảm lãi suất cho vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh;

– Bổ sung đối tượng được miễn, giảm, giãn nợ vay ngân hàng;

– Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp;

– Nới lỏng một số điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;

– Cho phép thỏa thuận tăng hạn mức (số giờ) tăng ca/tháng nhưng vẫn phải đảm bảo không quá 300 giờ/năm;

– Chấp nhận thanh toán BHYT đối với hoạt động khám chữa bệnh từ xa;

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn về những chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan