Hộ kinh doanh cá thể có thể thành lập công ty được không?

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình hoạt động đơn giản trong phạm vị nhỏ, không có con dấu, tư cách pháp nhân, không được xuất hóa đơn, hạn chế về số lượng NLĐ. Vậy, chủ hộ kinh doanh cá thể có thể thành lập công ty không? Khi loại hình hộ kinh doanh cá thể mang nhiều hạn chế và chủ hộ kinh doanh có mong muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Cùng DC tìm hiểu câu trả lời qua bài viết sau:

Hộ kinh doanh cá thể Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều chủ hộ kinh doanh khi muốn thành lập thêm công ty

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 nêu rõ:

“Điều 80. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy, theo như quy định của pháp luật thì chủ hộ kinh doanh cá thể không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại). Trừ hai loại hình trên thì cá nhân thành lập hộ kinh doanh có thể thành lập công ty và góp vốn vào những loại hình doanh nghiệp khác như:

+ Công ty cổ phần

+ Công ty TNHH 1 thành viên

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tham khảo thêm dịch vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0935 786 134 để được tư vấn và hỗ trợ

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan