Có bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khi kinh doanh hay không?

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là không bắt buộc, mà đây là quyền của các chủ thể muốn hoặc không muốn sử dụng. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2010, 2019 có quy định cụ thể thì quyền đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) được xác lập trên cơ sở nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, bắt buộc phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu:

  • Muốn công bố sản phẩm ra thị trường (công bố chất lượng sản phẩm). Vì muốn công bố chất lượng sản phẩm, phải cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ hồ sơ đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
  • Doanh nghiệp muốn đăng ký mã số, mã vạch nhưng không phải là nhà sản xuất (tức là mua từ nhà sản xuất khác về gia công và bán ra thị trường) thì trong hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch bắt buộc phải có bản sao Đơn đăng ký nhãn hiệu/ Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Muốn đưa sản phẩm vào các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi thì phải có văn bằng bảo hộ.

Mặc dù không có việc bắt buộc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với mọi chủ thể, tuy nhiên đây là điều mà các chủ sở hữu nhãn hiệu nên làm càng sớm càng tốt nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

==============

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan