Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đều chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử ngay từ khi mới thành lập.

Cơ quan thuế đã triển khai các giao dịch điện tử sau đây

  • Khai thuế qua mạng
  • Nộp thuế điện tử
  • Hoàn thuế điện tử

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại địa phương nào thì đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại địa phương đó để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng Internet.

Đọc thêm: https://ketoandc.com/dich-vu/cac-thu-tuc-ban-dau

Điều kiện doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan thuế

  • Doanh nghiệp đã được cấp Mã số thuế
  • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
  • Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
  • Có tài khoản tại NHTM đã hoàn thành hệ thống kết nối với Tổng cục Thuế (nếu đăng ký nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử).

Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Để có thiết bị chữ ký số, các Doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung cấp chữ ký số để ký hợp đồng đặt mua.

– Khai thuế điện tử:

Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế  hiện đại, được pháp luật về thuế quy định. Trong đó, chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Ngoài việc sử dụng cho kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, chữ ký số có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác như hải quan điện tử, giao dịch với ngân hàng, chứng khoán…, đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký doanh nghiệp.

  • Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet:

–  Nộp thuế điện tử: là dịch vụ nộp tiền thuế trực tiếp trên Internet thông qua Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế theo quy định hiện hành.Thay vì tổ chức và doanh nghiệp phải đến trực tiếp ngân hàng hay Kho bạc để nộp tiền thuế thì nay với dịch vụ nộp thuế điện tử người nộp thuế.

Dịch vụ nộp thuế điện tử ngoài tính năng nộp thuế thì tổ chức, doanh nghiệp còn có thể lập và gửi giấy nộp tiền có hỗ trợ cung cấp thông tin số thuế phải nộp; Tra cứu chứng từ/thông báo; Cập nhật thông tin người nộp thuế.

  • Đăng ký nộp thuế điện tử:

– Hoàn thuế điện tử: Dịch vụ hoàn thuế điện tử là một dịch vụ công điện tử của ngành Thuế nhằm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

  • Đăng ký hoàn thuế điện tử
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan