MỘT SỐ LƯU Ý KHI TẠM NGỪNG KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp gặp phải những khó khăn, không thể tiếp tục sẽ chọn tạm ngừng kinh doanh thay vì thủ tục giải thể. Tạm ngừng kinh doanh có thể được hiểu là doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Để tránh sai sót về mặt pháp lý, doanh nghiệp cần phải lưu ý một số vấn đề như sau:

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp không được quá một năm. Hiện nay, pháp luật không có quy định về giới hạn số lần được đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

m

Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngưng:

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp, doanh nghiệp tạm ngưng không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Đối với lệ phí môn bài: Quy định về việc thu phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm ngưng như sau

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện:

  • Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn:

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan đã đăng ký tạm ngưng và thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan