Tại sao doanh nghiệp quan tâm về vấn đề đóng BHXH cho NLĐ?

Theo các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định đóng về bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Chẳng hạn như những lý do sau đây (trích yếu): Xử phạt các hành vi vi phạm về Bảo hiểm bắt buộc: Không đóng, đóng không đủ, chậm đóng.

Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Xem thêm tại: Tư vấn tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Những phúc lợi mà chế độ Bảo hiểm xã hội mang lại cho người lao động:

Chính sách bảo hiểm xã hội giúp cho người lao động có được sự an toàn trong cuộc sống. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Người lao động có an toàn mới có thể toàn tâm cống hiến sức lực và tâm huyết cho doanh nghiệp.

Các chế độ cụ thể

  • Bảo hiểm y tế: Hưởng chế độ ốm đau
  • Bảo hiểm xã hội: Chế độ thai sản, Chế độ tai nạn lao động, Chế độ bệnh nghề nghiệp, Chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động

Vì vậy đây là lý do DC ACCOUNTING & TAX cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho doanh nghiệp trên 3 phương diện:

  • Thực hiện đúng, đủ chế độ bảo hiểm, hợp lý nhất cho doanh nghiệp
  • Quản lý hồ sơ lâu dài, ổn định
  • Chi phí hợp lý so với doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan