Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Năm 2021, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp một trong hai giấy tờ pháp lý là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. DC ACCOUNTING & TAX sẽ giúp bạn nắm bắt chi tiết hơn về vấn đề này, đặc biệt là những thủ tục sau khi thay đổi giấy phép cần thực hiện.

1. Việc cấp giấy tờ pháp lý khi thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

1.1. Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở
 • Vốn điều lệ
 • Người đại diện theo pháp luật. (Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên).

1.2. Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi danh sách cổ đông

Lưu ý: Theo quy định pháp luật hiện hành thì trên Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp hiện nay không ghi nhận nội dung ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông.

 •  Do đó, khi doanh nghiệp có sự thay đổi các nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ cấp thêm Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Hiện nay, cơ quan đăng ký kinh doanh không thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gốc đã cấp các lần trước. Do đó, khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cần lưu giữ lại các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước đây.

2. Trường hợp phải thay đổi con dấu doanh nghiệp?

 • Lưu ý cần thay đổi con dấu doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký kinh doanh với những nội dung sau: thay đổi tên công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng. Doanh nghiệp không phải hủy con dấu cũ vì theo quy định mới doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng và hình thức, nội dung dấu pháp nhân của đơn vị mình.
 • Tuy nhiên, sau khi khắc dấu pháp nhân với đơn vi khắc dấu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp không còn có giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp như trước đây nữa thay vào đó là văn bản Công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

>>> Tham khảo để biết thêm chi tiết: Thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp

3. Công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

 • Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi và là thủ tục bắt buộc phải thực hiện.
 • Để thuận lợi cho doanh nghiệp, khi DC ACCOUNTING & TAX  thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sẽ hỗ trợ miễn phí thủ tục công bố thông tin.
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan