GHI SAI SỐ TIỀN TRÊN HĐĐT THÌ ĐIỀU CHỈNH THẾ NÀO?

Rất nhiều doanh nghiệp gặp phải vấn đề sai sót về nội dung và số tiền trên HĐĐT khi lập và xuất hóa đơn điện tử. Vậy kế toán doanh nghiệp cần làm để điều chỉnh cho những trường hợp trên? Cùng DC tìm hiểu qua bài viết sau đây.

                  Điều chỉnh khi ghi sai số tiền trên hóa đơn

Trường hợp Công ty phát hiện có sai, sót về số tiền ghi trên HĐĐT thì được lập HĐĐT điều chỉnh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, nếu điều chỉnh tăng ghi dấu dương, điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm theo đúng với thực tế điều chỉnh.

Đồng thời, Công ty kê khai điều chỉnh hóa đơn tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty có hoạt động xây dựng ở các tỉnh thì phải phân bổ thuế GTGT cho từng tỉnh theo mức bằng 1% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng (điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC).

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan