Hướng dẫn chi phí được trừ của HH, NVL bị hỏng do thiên tai bất khả kháng

Theo quy định tại khoản 2.1 Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp tự xác định thiệt hại phần giá trị tổn thất bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Lập biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất. Trong đó, biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất…(tốt hơn nên chụp hình, quay video lưu trữ)
Bước 3: Lưu hồ sơ tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
Các bước hướng dẫn chi phí được trừ của hàng hóa, NVL bị hỏng do thiên tai bất khả kháng
Trước đây theo TT 78/2014 thì Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai. Nay TT 96/2015/TT-BTC sửa đổi không thấy quy định này.
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan