HƯỚNG DẪN HỘ KÊ KHAI NỘP THUẾ, CHUYỂN TỪ HỘ KHOÁN SANG HỘ KÊ KHAI

Bạn có biết Quy trình hộ kê khai nộp thuế Hồ sơ nộp thuế đối với hộ kê khai? Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế?… Bài viết dưới đây Công ty kế toán Đầu Xuân Đức sẽ giúp bạn tìm hiểu những thông tin trên.

Hướng dẫn hộ kê khai thực hiện khai thuế

Hộ kê khai có thể là: hộ kinh doanh có quy mô lớn, hộ kinh doanh khi có quy mô lớn nhưng chọn cách thức kê khai. 

  • Đảm bảo bộ phận kế toán, hóa đơn, chứng từ. Đối với hộ kê khai hoạt động trong ngành nghề có doanh thu xác định được xác nhận của cơ quan chức năng thì bỏ qua chế độ kế toán
  • Thực hiện chế độ kế toán theo mẫu chỉ dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022.
  • Thực hiện khai thuế theo thời gian tháng hoặc quý 
  • Hộ kê khai cũng có thể thực hiện khai thuế trực tuyến thông qua địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ “CÁ NHÂN”, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hồ sơ kê khai thuế đối với hộ kê khai
Hồ sơ kê khai thuế đối với hộ kê khai

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai

Hộ kê khai cần chuẩn bị các văn bản, giấy tờ sau khi kê khai thuế:

  • Văn bản khai thuế theo mẫu số 01/CNKD được ban hành kèm trong Thông tư số 40/2021/TT-BTC
  • Phụ lục bảng kê các hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm trong Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Đối với kê khai hoạt động trong ngành nghề có doanh thu xác định được xác nhận của cơ quan chức năng thì không cần nộp kèm theo Phụ lục này.

Địa điểm, thời gian hộ kê khai nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế

Hộ kê khai nộp hồ sơ khai thuế ở đâu

Hộ kê khai nộp hồ sơ khai thuế tại CCT quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai đặt trụ sở hoạt động kinh doanh

Hộ kê khai nộp hồ sơ khai thuế ở đâu?
Hộ kê khai nộp hồ sơ khai thuế ở đâu?

Thời hạn hộ kê khai thực hiện nộp hồ sơ khai thuế

Đối với trường hợp hộ kê khai theo tháng: trễ nhất là ngày thứ 20 của tháng kế sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 

Đối với trường hợp hộ kê khai theo quý: trễ nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý kế sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn hộ kê khai nộp thuế

Hộ kê khai phải nộp thuế trễ nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Hộ kê khai có thể thực hiện nộp thuế thông qua phương thức trực tuyến: Liên kết thẻ ngân hàng trên ứng dụng eTax Mobile; hoặc trên ứng dụng kê khai, nộp thuế của cơ quan thuế

Đối với trường hợp hộ kê khai ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

Đối với những hộ kê khai ngừng hoặc tạm ngừng việc hoạt động kinh doanh. Thông báo đến cơ quan thuế trong thời gian cuối cùng là 1 ngày làm việc trước khi ngừng hoặc tạm ngừng việc kinh doanh

Đối với hộ kê khai nằm trong diện đăng ký kinh doanh: Làm theo quy trình của Luật doanh nghiệp cùng văn bản hướng dẫn đi kèm.

Đối với hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không cần nộp hồ sơ khai thuế. Trừ trường hợp hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng (hoặc không trọn quý) nếu khai thuế theo tháng (hoặc quý) tương ứng.

Hộ kê khai được chuyển đổi từ hộ khoán trong năm

Trước khi chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai, hộ khoán phải thực hiện thay đổi, chỉnh sửa bổ sung văn bản kê khai thuế khoán theo mẫu số 01/CNKD.

Cơ quan thuế sẽ xem xét dựa vào văn bản trên để thực hiện điều chỉnh thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi hình thức.

Hộ kê khai phải thực hiện nộp văn bản điều chỉnh trễ nhất vào ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi cách khai, nộp thuế.

Bài viết trình bày chi tiết hướng dẫn khai thuế đối với hộ kê khai, quy trình chuẩn bị nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế. Lưu ý đối với trường hợp chuyển từ hộ khoán sang hộ kê khai. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của Công ty kế toán Đầu Xuân Đức

Bài viết liên quan