LẬP HOÁ ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Xuất hoá đơn không đúng thời điểm là hành vi lập hoá đơn không sai thời điểm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Ví dụ: Đối với hoạt động bán hàng hoá (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia), thời điểm lập hoá đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Mức xử phạt hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm (theo điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

  • Phạt cảnh cáo: khi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ
  • Phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng: khi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế
  • Phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng: khi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ hai trường hợp trên, trường hợp này là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.)

Thời hiệu xử phạt xuất hoá đơn không đúng thời điểm:

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm tính từ ngày lập hoá đơn đó.

  • Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.
  • Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm.
  • Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày thực hiện hành vi vi phạm đó.

_______________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan