NHỮNG LƯU Ý KHI KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2023

Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2023 như sau:

1. Về mặt chính sách khi thực hiện quyết toán thuế năm 2023, cơ bản không có sự thay đổi so với năm trước và vẫn áp dụng biểu mẫu khai quyết toán thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC .

2. Về phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn toàn có thể thực hiện được bằng phương thức điện tử và khuyến khích cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến mà không cần trực tiếp nộp tại cơ quan thuế.

3. Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2023, chậm nhất ngày 01/04/2024 đối với doanh nghiệp; chậm nhất ngày 02/05/2024 đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm. Riêng cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì không bị khống chế thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan