THUẾ MÔN BÀI HAY LỆ PHÍ MÔN BÀI?

Có nhiều người sử dụng cả thuật ngữ hai thuật ngữ là thuế môn bài và lệ phí môn bài. Vậy thuế hay lệ phí, cách gọi nào mới là đúng theo pháp luật quy định hiện nay?

Lấy cột mốc là ngày 01/01/2017.

Thuế môn bài được sử dụng trước ngày 01/01/2017.

Lần đầu tiên thuế môn bài được đề cập là tại Nghị quyết 200-NQ/TVQH về ấn định thuế công thương nghiệp đối với các hợp tác xã, tổ chức hợp tác xã và hộ riêng lẻ kinh doanh công thương nghiệp năm 1966; được quy định rõ tại Pháp lệnh 10-LCT/HĐNN7 sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp năm 1983 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Khi sử dụng thuật ngữ thuế môn bài thì đây được xem là một nguồn thu mang tính chất bắt buộc mà nhà nước sẽ thu từ tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định của các luật thuế.

Từ ngày 01/01/2017, Thuế môn bài được chuyển sang thuật ngữ lệ phí môn bài.

Căn cứ theo khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 23 Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Chương IV-A về thuế môn bài quy định tại Nghị quyết 200/NQ-TVQH ngày 18/01/1966 của Ủy ban thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh 10-LCT/HĐNN7…

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015, lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước. Vì vậy, có thể hiểu là lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải nộp định kỳ hàng năm, để đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, từ ngày 01/01/2017 thì thuật ngữ “thuế môn bài” được thay thế bởi “lệ phí môn bài”, nhưng trên thực tế người dân vẫn sử dụng khá phổ biến.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan