Thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho NV

Việc khấu trừ thuế TNCN đối với một số khoản chi hỗ trợ, quà tặng, thưởng cho nhân viên được Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý như sau:

– Nếu là khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên thì được miễn khấu trừ thuế TNCN (điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

– Nếu là khoản chi trúng thưởng trong các cuộc thi và giá trị giải thưởng trên 10 triệu đồng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Nếu là khoản lợi ích ngoài tiền lương, tiền công (bằng tiền hoặc không bằng tiền) thì phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Nếu là quà tặng bằng hiện vật không mang tính chất tiền lương, tiền công và không thuộc các khoản quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Quy định về thuế TNCN khi chi trả hỗ trợ, quà tặng, phát thưởng cho nhân viên


Trên đây là nội dung quy định, Công văn số 3469/CTHN-TTHT ngày 1/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên 

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan