XỬ LÝ HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP: TỪ CHỐI NHẬN HÀNG DO KÉM CHẤT LƯỢNG?

Công ty đã lập hóa đơn và gửi cho người mua, sau đó mới phát hiện hàng hóa ghi trên hóa đơn kém chất lượng, không đúng quy cách. Trong trường hợp này, hóa đơn đã lập xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ, theo đó có thể xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế.
Nếu có sai sót về giá trị trên hóa đơn thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương) hoặc điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh (căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định)

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan